Die every day. Be reborn again every day. - Nikos Kazantzakis