I take the no-doughnut pledge, and then I break it. - Lauren Graham